ATGIS är en del av Atvis AB. Atgis hjälper till att underlätta, snabba upp och förbättra samhällsbyggnads- och planprocessen. Genom en tät dialog med våra kunder och ett innovativt arbetsklimat skapar vi användbara arbetsverktyg med fokus på användaren.

Atvis AB har för närvarande fyra anställda och har sin huvudverksamhet på Lindholmen i Göteborg. Den administrativa delen av Atvis AB finns på Lidingö utanför Stockholm.

De anställda på Atvis AB har lång erfarenhet av att jobba med mjukvaruutveckling och 3D-visualisering mot såväl kommunala som privata aktörer. Aktiebolaget Atvis AB grundades februari 2014.