ATGIS Logotype

Välkommen till ATGIS.

Vi hjälper svenska kommuner att bearbeta geodata för att göra den så användbar som möjligt. Vi ger även ut mjukvaran InPlan, ett visualiseringsverktyg som riktar sig till svenska kommuners planavdelningar och deras arbete för en mer effektiv och bättre planprocess.

ATGIS ger ut mjukvaran InPlan som riktar sig till svenska kommuner i deras arbete att förbättra sin digitala planprocess. InPlan hjälper till att planera, kommunicera, samsakapa för att i slutändan få till en bättre och mer effektiv planprocess. Läs mer på InPlans egen hemsida:


Länk till InPlans hemsida

UTVALDA
KUNDPROJEKT.

LERUMS KOMMUN

Lerum använder InPlan internt inom organisationen. Lerum har 3d modeller med detaljeringsnivån LOD2 (Level of Detail). De har inmätta träd inom stadskärnan. Materialet är framtaget från ett laserskannat punktmoln. Läs mer...

VÄXJÖ KOMMUN

Växjö kommun använder InPlan med LOD1 modeller i hela kommunen med inslag av LOD2 modeller och punktinmätta träd i centrala tätorten. Växjö har även köpt en pekskärm för intern användning av mjukvaran. Läs mer...

ÖSTERÅKER KOMMUN

Använder sig av LOD1 modeller samt texturerade fotorealistiska modeller för användning vid extern kommunikation och visualisering i samband med samråd. Läs mer...

ÖVRIGA KUNDER.

Swedavia, Kiruna Kommun, Gothia Towers, Mölnlycke Health Care, Akdademiska Hus, Göteborg Stad, Vänersborgs Kommun, Atrium Ljungberg, EL-Björn, Kista Science City, Lindholmen Science Park, Lerum Kommun, VOLVO Group, CHALMERS…

KONTAKTA OSS.

Peter Wallberg
0730480686
+46730480686
peter.wallberg@atgis.se