ATGIS Logotype

LERUMS KOMMUN.

Lerum använder InPlan internt inom organisationen. Lerum har 3d modeller med detaljeringsnivån LOD2 (Level of Detail). De har inmätta träd inom stadskärnan. Materialet är framtaget från ett laserskannat punktmoln.

KONTAKTA OSS.

Peter Wallberg
0730480686
+46730480686
peter.wallberg@atgis.se