ATGIS Logotype

ÖSTERÅKERS KOMMUN.

Österåker har dels texturerade meshmodeller skapade från snedbilder. Har även LOD1 modeller skapade från lantmäteriets laserdata samt siluetter från Österåkers egen grundkarta.

KONTAKTA OSS.

Peter Wallberg
0730480686
+46730480686
peter.wallberg@atgis.se