ATGIS Logotype

Virtual Gothenburg Lab.

För att möta framtidens utmaningar har Göteborgs Stad påbörjat arbetet att skapa en digital tvilling över staden. Detta arbetet använder sig av stadens alla data källor för att kunna göra modelleringar och simuleringar av stadens framtida utveckling.

Den digitala tvillingen, Virtual Gothenburg har stadens interna utmaningar i fokus. För att vidga perspektivet av Virtual Gothenburg har staden även tagit initativ till bjuda in externa aktörer till att använda sig av tvillingen. Detta görs via testbädden Virtual Gothenburg Lab.

VGL är framtaget med hjälp av ett tjugotal aktörer som under två år arbetade tillsammans delfinansierat av VINNOVA. ATGIS tog aktiv del i detta arbete och medverkade i tre av sex arbetspaket i projektet. Vi deltog bland annat i pilotprojektet Stadens Silhuett där vi tog fram en nätverkslösning för samskapande i stadsprocessen.

Se filmen nedan som visar en presentation av projektet:

KONTAKTA OSS.

Peter Wallberg
0730480686
+46730480686
peter.wallberg@atgis.se